tisdag 12 februari 2019

Att tillåta är inte att tycka om

Angående det senaste haveriet inom den idrottspolitiska debatten. Ulla Gustavsson, ordförande i simförbundet menar att barn med slöjor inte ska synas offentligt från idrottsförbunden.

Låt oss bena ut det här och även påminna om en grund för den liberala demokratin.

Gustavsson anser att "slöjan är ett religiöst, politiskt och sexistiskt plagg" som inte kan accepteras inom en jämställd idrott och att slöjan sexualiserar kvinnor. Vidare menar Gustavsson att bilder på barn i slöja betyder att "RF visar att de gillar och uppmuntrar hedersförtryck, könsstympning, barnäktenskap och hedersvåld".

Gustavsson har självklart all rätt i en demokrati att hysa dessa åsikter. Jag kan tycka att hon drar lite långstgående slutsatser om slöjbärandets innebörd men hon har i alla fall ett logiskt resonemang.

Då tillkommer tre frågor. Bör vi (staten) förbjuda slöjbärande? Finns det andra tolkningar av slöjans innebörd? Bör idrottsrörelsen osynliggöra barn/kvinnor som bär slöja i sitt idrottande?

1. Vi bör vara ytterst försiktiga med att förbjuda saker som inte nödvändigtvis skadar även om vi tycket illa om dess inneboende budskap eller praktiska användning. Anledningen är helt enkelt att vi riskerar förbjuda mer och mer på lösa grunder. Jämför med debatten kring "dansbandseländet" på 30 och 40-tal. Videovåld på 80-talet eller pornografi som har en pågående debatt. Att staten ska diktera våra klädval, tveksamt.

2. Ja Gustavssons upfattning är inte självklar. Krävs inte mycket för att hitta motsatt tolkning eller man ser att slöjan kan innebära olika saker, oavsett vad man tycket om den.

3. Konsekvenserna, som Coleman påpekar i artikeln, blir orimliga för många individer och demokratiskt tveksamma för vår idrottsrörelse. Det är också en praktisk fråga, åter igen måste en liberal demokrati hantera kulturella uttryck vissa starkt ogillar och inte offra människor för att dom avviker. Jämför med hur utbildningssystemet måste hantera frågan.

Så att tillåta betyder inte att man tycker om något, det tror jag Gustavsson vet också.

//Stefan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar