torsdag 26 november 2015

Civilisationens fernissa...

En bra och viktig påminnelse i Sydsvenskan om hur världen försökte hantera judar på flykt under slutet av 30-talet. Det gick inte så bra.

Vad hände i Évian 1938? Det var en konferens. En stor internationell konferens med 32 länder närvarande. Det fanns begrepp, ord och uttryck som ramade in mötet. ”Gemensamt ansvar”, ”akut situation”, ”ansträngningar”, ”hjälpåtgärder”. Syftet med konferensen var att diskutera vad man kunde göra för de judar som flydde från Tyskland och Österrike.

Att socialdemokraterna i regeringsställning tar beslut om att försöka minska antalet flyktingar är sett till deras historia knappast förvånande om än sorgligt. att moderaterna kampanjar för att stänga gränsen är än mindre förvånande i ett historiskt perspektiv men nog trodde jag att idéalen hos deras ledargeneration efter Reinfeldt var starkare.

Men att beskriva detta i termer av att ta ansvar, det kommer jag aldrig att respektera! När barn och vuxna drunknar i Medelhavet för att dom saknar lagliga vägar att nå Sverige för att söka asyl, att man då vänder sig innåt och säger att det är ett större problem att vi har svårt att platser hos oss där flyktingarna kan bo, nej då har man fel prioritering.

Sant är att bara några få länder i Europa lever upp till flyktingkonventionen och en humanitär människosyn men om du är på väg att drunkna ska jag då inte hjälpa dig, bara för att några andra står och tittar på?

Vad är att ta ansvar?

//Stefan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar