torsdag 2 december 2010

Träningsmiljö

Langrenn har tagit upp en artikel av Öystein Pettersen som väl främst tar sin utgångspunkt i det svaga deltagarantal som damklassen hade i dom norska öppningstävlingarna i Beito. Fokus på idrottmiljö är helt riktigt och det är där jag själv har hamnat i mina funderingar om hur vi ska få flera junior och senioråkare. Frågan har för övrigt mycket stora likheter med hur man genomför eftergymnasiala studier på ett framgångsrikt sätt och inte minst vilka som gör det. Att det sedan är kvinnliga studenter som är på uppåtgående i antal på universiteten medan kvinnliga skidåkare är på nedåtgående i tävlingsspåren är en detalj att inte glömma. Det motsäger inte på något vis likheter mellan träningsmiljö och studiemiljö utan visar snarare på hur komplex frågan är och samhällets syn på vad som är kvinnligt och manligt.

Tony och undertecknad är för övrigt inne på att vi måste utbilda våra juniorer och unga seniorer i vägar att gå för att fortsätta med tävlingsskidåkningen, om man inte ser fortsatt tävlingsskidåkning som ett alternativ lär man inte heller ägna sig åt det. 

//Stefan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar