måndag 4 februari 2013

Hur mycket Tobias Billström tål Sverige?

Kort sammanfattning:

Artikel 1 i konventionen definierar en flykting som en person “som flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, och som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet".(unhcr.se)
De stater (bla Sverige) som skrivit på FN:s Flyktingkonvention (1951, 1967) har förbundit att pröva varje asylsökandes ärende på ett rättssäkert sätt samt ge asyl åt den som är flykting enligt konventionen.

Det betyder i praktiken att om det bryter ut inbördeskrig i Norge så kan inte Sverige stänga sina gränser även om det är flera hundratusen norrmän som behöver skydd. Vi kan alltså inte säga nej! Om det sedan kostar massor av pengar eller om norskarna för med sig konstiga vanor eller har svårt att få jobb här så spelar det ingen roll.

Eller tänk Syrien!

Moderaterna har tillsatt en arbetsgrupp för att utforma partiets migrationspolitik, uppenbarligen vill man riva upp FN:s flyktingkonvention.

"Migrationsminister Tobias Billström, som leder gruppen, menar att ”volymen” måste sänkas för såväl den höga asylinvandringen som anhöriginvandringen."

Måste säga att jag har varit imponerad av att statsminister Reinfeldt har lyckats stå emot lockelsen att triangulera in SD:s väljargrupper i moderaternas väljarunderlag, som parti har ju inte moderaterna varit det mest humana på den fronten. Kanske tänkte jag, var det den idealistiska nyliberalen han var en gång i tiden (fri migration men avskaffad generell välfärd ni vet) som höll emot? Men inte nu längre...

//Stefan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar