måndag 14 mars 2011

Att gilla eller att inte gilla idrotten

Bra artikel i DN om vilka förutsättningar vi har för att ägna oss åt motionerande i vuxen ålder och behovet av olika ingångar i idrotten. Dessutom nämns Linna Johansson, svensk feminist och Pierre Bourdieu, fransk sociolog. Något att tänka på för alla er som tränar/leder barn och ungdomar, samt att ni själva kanske borde se till att träna lite.

Samtidigt är det inte så lite sorgligt hur dom lägre klasserna (dvs alla ni som inte har så mycket pengar eller makt) lätt skapar sin egen underordning genom att inte vara "intresserad" av träning och därmed få en sämre fysisk status. Att i medelåldern ha den egna kroppen som ett friskvårdsprojekt eller att åka på LÄNGDSKIDsemester må vara lätt att uppfatta som lite patetiskt men det ger onekligen resultat.

Å andra sidan så kan ju alla ni vanliga människor som ger er ut på en skidtur betrakta er som avantgardet i kampen mot klassamhället. Om det sen uppväger sämre studiemöjligheter, sämre arbetsmiljö, högre ekonomisk stress, mindre förståelse från sjukvården, mindre förtroende för politiken, sämre boendemiljö, lägre pensioner, ja, vi kan ju hoppas.

//Stefan...

...som lyssnar på Rammstein

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar