onsdag 14 januari 2015

Ulrich Beck 1944-2015

En av vår samtids stora sociologer har gått bort allt för tidigt. Rolf Lidskog, professor i sociologi har en sammanfattande artikel i SvD. Det jag gillade med Beck var att han tog del av den politiska debatten om vart vårat samhälle var på väg. En skarp analytiker av det som kallas globalisering och en demokratisk idealist. Därtill var har, för att vara tysk sociolog tämligen lätt att förstå. En egenskap som ledde till att inte så få uppsatser på universiteten dom senaste 20 åren har skrivits med teoretisk utgångspunkt i hans forskning.

Så här skriver Lidskog om Becks politiska angagemang.

Som forskare betraktade han det även som viktigt att ta del i den pågående samhällsdebatten och i olika sammanhang kom han att diskutera dagsaktuella frågor som mångkulturalism, migration, fundamentalism, religionsdialog, terrorism och folkrätt. Han såg stora möjligheter med EU och ansåg att unionen borde kunna utvecklas till att bli ett kosmopolitiskt Europa baserat på ”transnationalstater”. Han beskrev samtidigt faran med att EU i euro-krisens efterdyningar håller på att utvecklas till ett ”tyskt Europa” där nationell ekonomisk stabilitet ses som det primära. I en intervju för ett par år sedan beskrev han Angela Merkel som ”Merkiavelli” med anledning av hennes dominerande roll i skapandet av EU:s räddningspaket. Mot den nuvarande utvecklingen ställde han förhoppning om en ”europeisk vår” där medborgarnas Europa skulle komma i centrum för unionens utveckling.

Läs vidare i Lidskogs artikel och begrunda.

//Stefan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar