torsdag 30 mars 2017

Backlash

Tanken att problem inom idrotten skall lösas internt förfäktas ofta, så även Johan Sares som tycker att Maria borde gått till dom internt (antar att han menar sig själv och tränarna)istället för att skriva på sin blogg. Låt oss då genom dom i och för sig knapphändiga men ändock kommentarer landslaget gett angående Marias kritik se vilka förutsättningar det kan finnas för en intern lösning med detta ledarskap!

1. Hurvida Sares var bekant med Marias kritik. Från Expressen i söndags.


Har du varit medveten om en spricka mellan henne och Ole Morten?
– Nej jag har inte hört något, nu har hon inte varit med så mycket heller men jag har inte hört något.

Detta ter sig ju märkligt då Sares enligt Iversen skulle vara delaktig i beslutet att stänga av Maria från ett läger när Iversen i Torsby framförde det hotet. Man blev ju lite förvånad av Sares uttalande!

Dagen efter försöker Sares först nå Maria via telefon vilket hon missar och försöker i sin tur ringa upp Sares utan att lyckas. Ingen kontakt mellan Sares och Maria i den här frågan alltså vilket Sares också medger.

Därför är det med förvåning jag läser Sares svar dagen efter:

Har det funnits kommunikationsproblem, från båda håll?
– Nej, det tror jag inte. Absolut inte. Ingen kommunikationsmiss från båda håll. Det är nog Maria själv som är den som bör rannsaka sig, säger Sares.
 

Vilken vikt fäster ni vid den kritik som riktats?
– Ingenting, egentligen, över huvud taget. Ingenting vi tar åt oss, säger Sares.
– Det här är en individuell sport, där man lever och bor ihop – som ett lag. Och man måste underställa sig de regler som man har i gruppen. Maria har inte klarat av att underställa sig det.

En landslagsåkare har alltså riktat allvarlig kritik mot hur en tränare samt förbundskaptenen har behandlat henne. Johan Sares som deras överordnade och längdchef väljer då att utan att han någon som helst kontakt med henne om den frågan att offentligt såga Maria och dessutom hävda att det är hennes fel!

Johan Sares har alltså inte bemödat sig att ens ställa en fråga till Maria kring hennes kritik innan han offentligt avfärdar henne! Dessutom hävdar han först att han inte känner till saken trots att Iversen sa att han skulle bli involverad. Således far någon med osanning!

Tyder det på förutsättningar för en intern lösning?

 2. Kritik via en blogg.


 Samtidigt tycker jag att det är tråkigt att Maria har varit en del av vår verksamhet och uttrycker sin kritik via en blogg. Och inte kommer fram direkt till oss. Det tycker jag också är ett tecken på att det inte är något som jag vill gå vidare med.

Sares vill alltså att kritik ska komma internt och inte via en blogg, förståligt men nu gjorde Maria en annan bedömning efter att ha väntat hela säsongen för att inte störa dom andra åkarna (samt under hot från förbundskaptenen).

Men Sares tycks ha en princip att inte "gå vidare" med kritik som uttrycks via en blogg. Nu blir jag nyfiken! Gäller denna princip oavsett vilken kritik som lyfts? Är det en princip som endast tillämpas på Marias kritik (misstänker det)? Vilken väg ska kritik ta för att det ska godkännas? Finns det nedtecknat hur den godkända väg ser ut? Det funkade ju inte för Maria att gå via tränaren Iversen, då blev hon ju avstängd. Ska kritiken tas med Sares direkt personligen? Får man maila eller gäller det att skriva på papper? Så många frågor!

Men huvudfrågan kvarstår, tyder det på förutsättningar för en intern lösning?

3. Förbundskaptenen om meningskiljaktigheter.


Spricka och spricka, de har haft en meningsskiljaktighet om vissa saker och det är väl fullt naturligt att det blir så i vissa situationer också. Men den känsla är att vi har pratat ut om det och rett ut det, och det är det viktigaste. Det händer ofta att man tänker och känner olika om saker då är det viktigaste för oss i ledarorganisationen att vi ser det är som ett lag.

Meningsskiljaktigheter = avstängning från läger? Jag konstaterar bara att förbundskaptenen använder ordet på ett annat sätt än jag själv. Alternativt glömmer förbundskaptenen att berätta vilka konsekvenser meningsskilaktigheter har för dom aktiva.

Och om förbundskaptenen med "rett ut det" syftar på ett föreslaget tre mot en möte (förbundskaptenen förklarade tydligt att förbundskaptenen betraktade mig som utomstående och att förbundskaptenen inte avsåg tala mer med mig om Marias situation under det andra och sista samtalet vi hade efter dom meddelat beslutat om avstängning i höstas) där Maria inte fick ha något utomstående stöd med sig. Jag då är jag helt enkelt oenig med förbundskaptenens beskrivning!

Så frågan kvarstår, tyder det på förutsättningar för en intern lösning?

4. Sares angående att Johan Olsson har vissa speciallösningar.


Hon antyder att en herre bodde i egen stuga under ett läger. Det var Johan Olsson. Han kom tillbaka till landslaget i år med fjorton mästerskapsmedaljer. Han fick vissa fördelar – men det har han också gjort sig förtjänt av. Så har Maria problem med det så har det inget med jämställdhet att göra, utan om en individuell lösning för att han skulle kunna vara med.

Vänta nu Sares! Att Johan Olsson ges förutsättningar att satsa på landslaget och samtidigt leva ett jämställt privatliv med Anna och barnen har väl visst med jämställdhet att göra?!


Men jag antar att poängen är att det måste till 14 mästerskapsmedaljer för att landslaget ska underlätta för småbarnsföräldrar! För en mästerskapmedalj och någon topptio placering hjälper ju inte. Undra var gränsen går? Ligger Anna och Emil risigt till om dom vill skaffa barn och fortsätta karriären? Kanske Anna men inte Emil får stöd? Det där får dom nog reda ut. Jag utgår från att Sares har en modell att mata in resultaten i så det går snabbt. Att bedöma individer för sig själva tycks ju inte ligga för honom i den här frågan.

Åter igen samma fråga, tyder detta på förutsättningar för en intern lösning?

5. Förbundskaptenen om sitt stöd till Iversen. 


 Han har mitt stöd till 110 procent.

Jag antar att det inte blev någon procent över till Maria, men att hon ligger på -10! Fast ärligt talat, det har jag misstänkt hela tiden.

Med ett sådant stöd, tyder det på förutsättningar för en intern lösning?

6. Förbundskaptenen om hur Maria upplevt det.


Är det inte ett misslyckande för din organisation att en åkare känner sig tillplattad, kränkt och inte vågar säga vad hon tycker?

– Nej, det tycker jag inte. Däremot är det olyckligt på flera sätt. Det är tråkigt att Maria mått så dåligt, och att hon inte lyft den här frågan mer med mig under den här tiden. Vi har haft många långa samtal, men jag har aldrig fått en tydlig signal om detta under resans gång.

Ursäkta! Men här ljuger förmodligen förbundskaptenen!

Det här tyder verkligen inte på förutsättningar för en intern lösning!

Iversen är väl den som klarar sig bäst med "inga kommentarer", fast dom kanske tycker att han ställde till med nog i somras. Jag får återkomma till honom senare. Men allt detta har ju ingenting med jämställdhet att göra som Sares skulle säga...

//Stefan


2 kommentarer: