söndag 20 januari 2013

Centern vs Verkligheten

Politisk idédebatt förnöjer och ibland leder det samhället i en ny intressant riktning. Minst lika intressant är att se om ideologiska uppfattningar överensstämmer med verkligheten, kan det man påstår backas upp med fakta, fakta som hela tiden produceras på universitetens samhällsvetenskapliga institutioner. Kanske kan vara läge att sätta sig in i den forskningen ibland!

När centerpartiet försöker sig på en idépolitisk debatt så förtjänar faktiskt partiet respekt och deras förslag bör bemötas med en seriös analys. Professor i statsvetenskap Bo Rothstein gör det i Expressen.

Centerns programmförslag hävdar att vi kan uppnå ett bättre samhälle genom att staten är så liten som möjligt. Rothstein räknar sedan upp hur ett bra samhälle i forskningen definieras. Rothstein följer sedan upp detta med att visa på vad forskningen ser som en grundläggande förutsättning för att uppnå detta. Nu visar det sig att centarns idédebatt inte riktigt har tagit intryck av den statsvetenskapliga forskningen. Förvånad? Rothstein avslutar med följande:

Det står naturligtvis olika politiska partier och ideologer fritt att tycka vad de vill och det kan för all del vara så att centerpartiets idégrupp har en alldeles egen uppfattning om vad som utgör ett gott samhälle. Men om man vill leva i samhälle där så många småbarn som möjligt får uppleva sin femårsdag, där så få mödrar som möjligt dör i barnsäng, där så många människor som möjligt har tillgång till rent vatten, där de flesta människor anser sig vara nöjda med sina liv och anser att andra människor i allmänhet är att lita på samt där svår fattigdom och korruption är relativt ovanliga fenomen, då skall man leva i ett samhälle med en stor stat.

Om statens makt minskas så uppstår inte ett vakum utan maktstrukturerna skiftar i samhället. Det är knappast den lilla människan som kliver in istället, inte i vårat samhälle. Om man motiverar minskad statlig makt med att människor kan förverkliga sina egna drömmar så borde man åtminstone berätta vad man drömmer om.

//Stefan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar