onsdag 25 januari 2012

Till minne av Pierre Bourdieu

2002 var ett bra år för mig på många sätt även om beskedet om den franske sociologen Pierre Bourdieus död var minst sagt tråkig. Bättre följeslagare in i vår omgivnings sociala strukturer är svår att hitta och Bourdieu var den teoretiker och sociologiska praktiker som ledde mig rätt. När du har studerat Karl MarxMax Weber samt Emile Durkheim på sociologins grundkurs så sitter du ofta där med en känsla av typen "Men hur fungerar det nu för tiden då?". För min del handlade det mycket om att förstå den universitetsvärld som jag befann mig i och hur sjutton jag hamnat där. Jag minns att det för min farfar som i sin ungdom tävlade på skidor hemma i Uppland så var ändå mina högskolestudier något oändligt mycket högre att uppnå än vilken skidtävling som helst. För hans del som jobbade i jordbruket och skogen hade nog både Durkheim och Marx varit fullt tillräckliga för att förklara hur hans värld strukturerades, om han fått chansen att studera. Jag behövde något mera.

Så vad passar då bättre än att ge er lite tips kring Bourdieus sociologi. Den lilla mannen från den sydfranska landsorten som liksom mig själv var/är besatt av att se hur samhällets individer positionerar sig och hur makt struktureras. Vad du gör och vart du vill är ingalunda en följd av slumpen eller ett uttryck för din "fria vilja". Du har hela tiden med dig en minne av dina tidigare erfarenheter som guidar dig i dina framtida val, det som Bourdieu benämner som Habitus. I sociologisk mening är det du gör sällan en överraskning vare sig det handlar om arbete, studie, kärlek eller för den delen längdskidåkning. Det betyder inte att vi som individer inte har någon handlingsfrihet utan att den hela tiden är satt inom vissa ramar. Politiskt sett var Bourdieu liksom mig snarast en aktivist, speciellt mot slutet av sitt liv, och för mig som gillar jämlikhet finns det lärdomar att dra från hans studier. En politik för jämlikhet handlar om att vidga ramarna för vad som är möjliga handlingsmönster för individerna, ungefär som när den socialdemokratiska regeringen kraftigt ökade studieplatserna på landets högskolor i mitten av 90-talet.

En lysande introduktion till Pierre Bourdieu är Donald Broadys Kulturens Fält. Om Pierre Bourdieus sociologi. Trots teoretiska begrepp som för er oinvigda ter sig ganska luddiga så är detta något som alla som på något sätt har ett intresse av att förstå hur samhället ser ut och varför det ser ut som det gör.

//Stefan...

...som lyssnar på Metallica Broken, Beat & Scarred

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar